Stabilizacja gruntów – co to jest?

Modyfikacja niekorzystnego podłoża gruntowego niejednokrotnie umożliwia bezpośrednie posadowienie obiektu budowlanego na danym terenie. Współczesna geoinżynieria wiele sposobów ulepszania podłoża gruntowego różniących się w zależności od rodzaju i stanu gruntów stanowiących podłoże, warunków wodnych w pobliżu oraz rodzaju konstrukcji inżynieryjnej, która ma zostać posadowiona na tym podłożu.

Niestabilny grunt to jeden z najbardziej czasochłonnych i kapitałochłonnych problemów, z jakim zmagają się firmy budowlane. Niestabilny grunt jest niebezpieczny, a jego utwardzenie wymaga czasu i dodatkowych środków finansowych. Jakie mamy najpopularniejsze i najefektywniejsze metody stabilizacji gruntu?

Stabilizacja gruntów metodą mieszania na miejscu

Jest to proces technologiczny polegający na dozowaniu odpowiednio dobranego spoiwa według przygotowanej receptury laboratoryjnej. Po przemieszaniu gruntu ze spoiwem uzyskujemy mieszankę, która w kolejnym etapie prac podlega zagęszczaniu i profilowaniu pod konkretne cechy geometryczne. Ostatnim etapem prac jest pielęgnacja ustabilizowanej warstwy, poprzez polewanie wodą.

Metodę tą charakteryzuje duża wydajność i krótki czas realizacji. Powstałe podłoże jest wysokiej jakości, jest trwałe i sprawdza się przez wiele lat. Metodę stosuje się przy wzmacnianiu i ulepszaniu podłoża drogowego, budowie dróg leśnych i dojazdowych, budowie ścieżek rowerowych. Idealnie sprawdza się również przy budowie nasypów i wałów powodziowych. Wzmacnia i ulepsza podłoża pod płyty lotniska, posadzki hal, czy parkingi.

Stabilizacja gruntów odbywa się za pomocą różnych spoiw, w tym cementu, wapna palonego, popiołów lotnych, czy mieszanki spoiw. Służy wzmocnieniu i uszczelnieni gruntu. Stabilizacja gruntu pozwala uniknąć kosztownej wymiany gruntu.

Zadaniem stabilizacji gruntu jest zapobieganie osuwaniu się gruntu, co może skutkować powstaniem awarii, czy katastrofy budowlanej. Stabilizacja gruntów jest wymogiem bezpieczeństwa, który bezwarunkowo musi być prawidłowo wykonana.