tłumacz język angielski

Tłumaczenia umów i dokumentów

Tłumaczenia oficjalnych dokumentów należą do najczęściej realizowanych, a przy tym stosunkowo specyficznych translacji. Większość z nich ma formę umów oraz porozumień między stronami, zawierających szereg skomplikowanych zapisów z uwzględnieniem określonych zobowiązań i praw. Tłumaczenia umów wymagają też przekładu wszystkich niezbędnych załączników.

Tłumaczenia umów i dokumentów

W przypadku translacji umów oraz związanych z nimi dokumentów, szczególnie problematyczną kwestią jest brak kompatybilności między systemami prawnymi obcych krajów. Wynikają one z różnic kulturowych między poszczególnymi państwami, a także specyficznej rzeczywistości prawno-ekonomicznej każdego z nich. Ważną rolę w realizacji przekładu odgrywają również kwestie związane ze specjalistyczną terminologią. W zależności od typu tekstu oraz rodzaju docelowego odbiorcy, tłumaczenia dokumentów muszą być dokonywane z zastosowaniem określonych wyborów leksykalnych – np. specyficznych dla konkretnego podmiotu prawne, na których zna się tłumacz język angielski. Wymogiem sporządzenia dobrego przekładu jest także doskonała znajomość dziedziny, z którą związana jest oryginalna treść. W przypadku tłumaczeń umów oraz innych oficjalnych dokumentów, najczęściej dotyczy to różnych gałęzi prawa i ekonomii.

tłumacz język angielski

Specyfika tłumaczeń umów i dokumentów

Tłumaczenia dokumentów i umów na różne języki wymaga doskonałej znajomości fachowego słownictwa, jak np. tłumacz język angielski a także umiejętności zastosowania w praktyce specjalistycznego żargonu prawniczego. Konieczne jest również uwzględnienie ściśle określonego kontekstu, bez jakichkolwiek odstępstw od meritum oryginalnej treści. Nawet niepozorne różnice mogą mieć bowiem poważne prawne konsekwencje, dla jednej lub obu stron zobowiązania. Tłumaczenia umów i dokumentów np przez tłumacz język angielski należą do wyjątkowo skomplikowanych zadań translatorskich. Wynika to z konieczności umiejętnej lokalizacji nazw definicji bezpośrednio związanych z językiem źródłowym oraz zawartych w tłumaczonej treści. Trudności sprawiają także nazwy prawdziwych instytucji zagranicznych.

tłumacz język angielski

Kompleksowa obsługa tłumaczeń

Zachowanie dużej precyzji tłumaczeń przez tłumacz język angielski oficjalnych dokumentów ma szczególne znaczenie w przypadku niemal każdego zlecenia. Do najczęściej realizowanych należą m.in. przekłady umów kredytowych, leasingowych, licencyjnych czy kupna-sprzedaży, a także umów o pracę i o dzieło, darowizn czy różnego rodzaju pośrednictw. Tłumaczenia dokumentów obejmują również wszelkiego typu pełnomocnictwa, oświadczenia, upoważnienia i porozumienia.